Пользовательское соглашение

Б Ігор-Антонич. Із забуття - в безсмертя

Автор публикации:

Дата публикации:

Краткое описание: ...


Б.-І. Антонич. Із забуття – в безсмертя


Тема. Богдан – Ігор Антонич. Життєвий і творчий шлях поета. Особливості світобачення. Загальна характеристика творчості (збірки «Привітання життя», «Три перстені», «Зелена Євангелія»), її аполітичність,

метафоричність, наскрізна життєствердність. Нерозривна єдність природи та людини.

Мета: ознайомити учнів із життєвим шляхом і творчим доробком видатного поета Богдана - Ігора Антонича; формувати вміння визначати найголовніші теми лірики Антонича, аналізувати поезії, чітко і відверто висловлювати свої думки, розвивати навички роботи в групі; виховувати високі моральні якості, любов до слова, до рідного краю, до природи.

Тип уроку: вивчення нового матеріалу.

Обладнання: портрет Б-І Антонича, твори поета, фотоматеріали про нього, роздатковий матеріал (тести).

Антонич був і значною мірою досьогодні

залишається вчителем, сучасником,

співрозмовником, творчим суперником.

Юрій Андрухович

Хід уроку

І. Організаційний момент.

ІІ. Оголошення теми уроку. Мотивація навчальної діяльності.

Учитель. Людина дивовижного дару і трагічної долі. Проживши усього двадцять вісім років, зажив слави одного з найцікавіших західноукраїнських поетів, аби потім потрапити у довгі десятиліття замовчування. Будучи модерністом, він глибоко закорінений у національні поетичні традиції. Відчуваючи себе невід'ємною частинкою Всесвіту, Б-І Антонич став співцем єдності людини і природи. Його твори знаходять прихильників і викликають не менш палке заперечення. Але, без сумніву, нікого не залишають байдужим.

ІІІ. Цілевизначення

Знати:

факти з життя Б.-І. Антонича;

назви поетичних збірок;

особливості світобачення поета;

одну з поезій напам'ять.

Уміти:

дати загальну характеристику творчості;

проаналізувати одну з поезій;

розкрити автобіографічні мотиви у віршах;

працювати в групах;

логічно висловлювати власні думки.

ІV. Опрацювання навчального матеріалу.

Життєвий і творчий шлях Б.-І. Антонича (робота в групах).

Завдання для 1 групи.

Ознайомитися з життєвим шляхом поета, прочитавши біографію. Надати відомості про батьків, середовище, важливі події в житті.

Завдання для 2 групи.

Ознайомитися з біографією і надати відомості про освіту і формування світогляду Антонича.

Завдання для 3 групи.

Ознайомитися з творчим доробком поета і дати загальну характеристику збіркам «Привітання життя», «Три перстені», «Зелена Євангелія».

Завдання для 4 групи.

Міжпредметні зв’язки . Зробити доповідь про Лемківський Край. (Учні 4 групи проводять дослідницьку роботу і готують повідомлення заздалегідь).


Ніхто до Антонича і ніхто після нього не оспівав так

Лемківський Край, як він.

Петро Когутов


Моя країно верховинна,

О, не забудь твоїх смерек,

Коли над ними місяць плине

Вівсяним калачем (Б.-І. Антонич).

Лемківський Край

Південна межа мала великі розриви, тому власне лемки залишилися хіба що в горах, а у передгір’ї вимішалися зі словаками.

У княжу добу Лемківщина входила у сферу Київської Русі (зі сходу) та Угорщини ( з заходу). За короля Казимира в 1340-х рр. уся Лемківщина відійшла до Польщі на чотири століття. Після поділу Польщі в 1772р. вона стала частиною Австро-Угорщини, залишаючись у культурній орбіті українців (галичан) та поляків. Лемки жили переважно в селах. Єдиним великим українським містом на Лемківщині був Сянок, відомий від 11 ст., на двісті років раніше, ніж Львів. Саме тут пощастило вчитись у гімназії

Б.-І. Антоничеві.

Всі, хто б не писав про Антонича-студента, неодмінно

згадують про Лемківщину, що генами увійшла в його

творчість і влила свіжу кров в українську поезію.

Микола Ільницький

Крахом для Лемківщини стало закінчення Другої світової війни. Після офіційної перемоги СРСР між Польщею і Радянською Україною встановили новий кордон. За цим поділом північна Лемківщина відійшла до поляків, а східна – до УРСР. Підписали й договір про взаємний обмін населенням. Виселення лемківців до 1947 року стримувала УПА.

Однак повстанці програли свою війну. Тож за так званою операцією «Вісла» усіх лемків вивезли з їхньої споконвічної землі: 80%- на Україну, 20% - на балтійське узбережжя Польщі. Частину спустошеної Лемківщини заселено польськими верховинцями, а більшість сіл так і залишилося пусткою.

Твердження про лемківське походження Антонича перебільшені. Лемком він був наполовину, по батьковій лінії. Та й селюком, що сторонився «гамірливих міст» , важко було б його назвати. Б.-І. Антонич виростав у вибрано інтелігентній родині, адже його батько завершив теологічні студії у Львові й Перемишлі, а дід по матері – Микола Волошинович – викладав хімію у Львівському університеті. Тільки загроза осліпнути після серії лабораторних дослідів зі шкідливими реактивами змусила його залишити свій фах, прийняти освячення і доживати віку на призначеній парафії.


Поетична хвилинка

Виразне читання учнями улюблених поезій Антонича напам'ять , короткий ідейно-художній аналіз віршів.


Мистецький контекст

Вчитель. Поезія його не тільки в часі нинішньому, а й у прачасі, не тільки в душі народу, а й у його невмирущій прадуші, а відтак не полишає відчуття, що в кращих своїх зразках – це й прапоезія, яка зуміла вмістити безбережжя всього сущого – хай то людина, хай то квітка, хай то звір, хай то пташка – й таїну підсвідомості, яку, здається, не виразити словами, не осягнути вповні, а судилося лише інтуїтивно відчувати своєю ж таки підсвідомістю.

Євген Гуцало

Демонстрація фотоматеріалів про Антонича та ілюстрацій до його збірок «Привітання життя», «Три перстені», «Книга Лева», «Зелена Євангелія», «Ротації».

(Художники Володимир Лісовський, Олег Рибчинський, Джеймс Чепін, П.Волокидін, Гордон та інші).Творча робота

Вчитель. Раніше поетичне мистецтво було не лише ознакою освіченої людини, воно також допомагало відволіктися від буденних справ, розважитися. У наш час до цього теж звертаються, хоча, на жаль, рідше. І зараз я вам пропоную спробувати написати вірш самостійно.

Гра « В те, що вийде»

Учні діляться на команди по 4 чоловіки в кожній. У групах учні домовляються про віршовий розмір, якого повинні дотримуватися всі учасники, працюючи над завданням.

*Перший учень пише початковий рядок і говорить іншим лише останнє слово у ньому.

* Другий – пише свій рядок, не знаючи, що було в попередньому, і також повідомляє лише останнє слово.

* Третій і четвертий учні повинні написати по черзі свої рядки на одну з попередніх рим.

Потім розкривають написане і читають увесь твір.

Вчитель.

Антонича називали поетом – творцом фольклорних метаморфоз.

Коли я читала його поезії, я була вражена такою різноманітністю художніх засобів у його творах. У цьому ви можете переконатися, працюючи над його поезією «Елегія про співучі двері».

Завдання.

Виписати зі словника літературознавчих термінів , що називається елегією.

Елегія – ліричний вірш, пройнятий почуттям смутку, мінорних роздумів, душевних переживань.

Робота в групах

І група – виписати з елегії 10 епітетів (наприклад: сивий явір, співучі двері, мальований поріг, день смуглявий, смолиста ніч, сива мряка, квітчасте сонце, кудлатий сон, сп'янілі струни…)

ІІ група – виписати 10 метафор (наприклад: пісня дрижить, долини сплять, співає пуща сном кудлатим…)

ІІІ група – виписати 10 порівнянь (наприклад: «…і куриться із квітів запах, немов з люльок барвистих дим», «…на схилі гір, неначе лата, пришите до лісів село», « …день смуглявий, немов циганка на лиці»).


V. Закріплення вивченого матеріалу

Тестові завдання

1.Позначте назву теми, яка не властива творам Антонича

а) тема мистецтва;

б) питання життя і смерті;

в) загальнолюдське і національне, людина і Бог;

г) взаємовідносини міста і села.


2. Позначте правильну відповідь

Один із жанрів лірики медитативного, меланхолійного, почасти журливого змісту – це…

а) елегія;

б) балада;

в) панегірик;

г) етюд.


3. Центральним образом поезій «Автобіографія» та « Автопортрет» є:

а) лемківська земля;

б) родина поета;

в) сонце;

г) вітер.


4. Позначте назву поезії, з якої взято слова «Антонич теж звіря сумне і кучеряве»

а) «Село»;

б) «Черемхи»;

в) «До істот з зеленої зорі»;

г) «Вишні».


5. Позначте назву худ. Засобу, вжитого у рядках:

І вітер, що жене по руннім полі,

І дощ, що жне руді хмар руна в млі,

І злотний усміх зір на синім тлі,

І долі слів пшеничної в стодолі.

а) анафора;

б) асонанс;

в) алітерація;

г) метонімія.


6. Позначте відповідність між назвами творів і їхніми авторами


1. «Елегія про співучі двері» В.Свідзинський

2. «Троянди й виноград» Є.Плужник

3. «Похорон друга» Б.-І.Антонич

4. «І цей листочок, як я» М.Рильський

5. «Галілей» П.Тичина


VІ. Підсумки уроку

  • Що нового дізналися на уроці?

  • Про що виникло бажання дізнатися?

  • Прокоментуйте рядок Антонича «Я все – п’яний дітвак із сонцем у кишені».

  • Які теми порушує Б.-І.Антонич у своїх поезіях?

  • Чи зрозумілі думки і почуття поета сучасному читачеві?


VІІ. Оцінювання.

Учні оцінюють роботу однокласників на предмет правильності, повноти, самостійності відповідей, виразності мовлення, активної участі під час уроку.Учитель бере до уваги аргументацію старшокласників при остаточному виставленні балів, називає найбільш активних учнів.


VІІІ. Домашнє завдання

1 група. Охарактеризуйте погляди Б.-І. Антонича на завдання мистецтва.

2 група. Проаналізуйте збірку Антонича «Три перстені».

3 група. Проаналізуйте збірку «Зелена Євангелія».

4. група. Напишіть письмову роботу на тему: « Проблема єдності людини і природи у творчості Б.- І. Антонича».